Hva vi kan hjelpe deg med:

Vi har spisskompetanse innenfor nabotvister og fast eiendom forøvrig, og hjelper deg gjerne dersom du har havnet i en nabokrangel. Dette kan dreie seg om uenighet om tomtegrenser, adferd på naboens eiendom, hekker og trær som skygger for solen, parkeringsforhold eller andre ting som skaper uenighet.

Hvordan vi jobber:

Vår erfaring tilsier at mange problemer kan løses i minnelighet. Vi er opptatt av at ditt naboforhold skal fungere bra i fremtiden, og vil om mulig velge en tilnærming som best mulig ivaretar relasjonen partene i mellom. Andre ganger er rettsapparatet ikke til å unngå.

Våre advokater:

 

Nabotvistadvokatene.no er en del av Swan advokater.

nylogo_med_mna